Abbott Follows Through on Threat to Shirtfront Putin

News In Pictures: Prime Minister Tony Abbott has followed through on his threat to “Shirtfront” Vladmir Putin.